Kennismaken / lid worden

Kennismaken

Belangstellenden kunnen 3 avonden proefschieten/kennismaken, alvorens het besluit te nemen al dan niet lid te worden. De kosten bedragen € 25 voor 3 schietavonden; hiervoor worden luchtmunitie, kaarten en wapens ter beschikking gesteld. Je kunt dan zowel met luchtwapens als met kleinkaliber vuurwapens (KKP en/of KKG)  worden geschoten. Uiteraard wordt er bij deze kennismaking voor instructie en begeleiding gezorgd. Voor het schieten met vuur moet je minimaal 18 jaar zijn, en (vuur)munitie moet je zelf betalen.
In maximaal 2 maanden moet je aan de 3 proefschietavonden deelnemen. Als je daarna lid wil worden, vul je een aanmeldingsformulier in. Dan ben je aspirant-lid en zul je je (onder begeleiding) regelmatig in de schietsport moeten bekwamen. Het bestuur beslist na 6 maanden of je definitief als lid wordt toegelaten.
Als je door een bestuursbesluit niet als lid wordt aangenomen, vindt restitutie van de verenigingscontributie plaats (niet van KNSA-contributie), onder aftrek van de periode dat je aspirant-lid bent geweest.

  • Geïnteresseerden (familie/vrienden van een lid), die eenmalig willen schieten betalen daarvoor € 4,- tijdens onze clubavond (di.).
  • Passanten (schutters van een andere vereniging) kunnen voor € 10,- incidenteel een baan gebruiken tijdens onze clubavond (di.).

Lidmaatschap 2019

De verenigingscontributie voor volwassenen is per kalenderjaar € 176, voor junior A leden (18-21 jaar) € 99 en voor junior B/C leden (t/m 17 jaar) € 94. In overleg met de penningmeester kan de contributie ook in termijnen worden betaald. Deze bedragen zijn excl. de (verplichte) KNSA-contributie zoals hieronder vermeld. Opzeggen voor 30 november.

KNSA

Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA, www.knsa.nl) is verplicht. De schutter is dan collectief verzekerd, kan deelnemen aan officiële wedstrijden en ontvangt het KNSA-blad “Schietsport”.

Contributie KNSA 2019
 Senior € 42,50
 Junior A (18 t/m 20 jaar) € 22,00
 Junior B en C (t/m 17 jaar) € 17,00
   
 Entreegeld senior € 42,50
 Entreegeld junior  gratis

zie ook onze flyer: FlyerToxotes 2019