Kennismaken / lid worden / Privacy

Kennismaken

Belangstellenden kunnen 3 avonden proefschieten/kennismaken, alvorens het besluit te nemen al dan niet lid te worden. De kosten bedragen € 25 voor 3 schietavonden; hiervoor worden luchtmunitie, kaarten en wapens ter beschikking gesteld. Je kunt dan zowel met luchtwapens als met kleinkaliber vuurwapens (KKP en/of KKG)  worden geschoten. Uiteraard wordt er bij deze kennismaking voor instructie en begeleiding gezorgd. Voor het schieten met vuur moet je minimaal 18 jaar zijn, en (vuur)munitie moet je zelf betalen.
In maximaal 2 maanden moet je aan de 3 proefschietavonden deelnemen. Als je daarna lid wil worden, vul je een aanmeldingsformulier in. Dan ben je aspirant-lid en zul je je (onder begeleiding) regelmatig in de schietsport moeten bekwamen. Het bestuur beslist na 6 maanden of je definitief als lid wordt toegelaten.
Als je door een bestuursbesluit niet als lid wordt aangenomen, vindt restitutie van de verenigingscontributie plaats (niet van KNSA-contributie), onder aftrek van de periode dat je aspirant-lid bent geweest.

 • Geïnteresseerden (familie/vrienden van een lid), die eenmalig willen schieten betalen daarvoor € 5,- tijdens onze clubavond (di.).
 • Passanten (schutters van een andere vereniging) kunnen voor € 10,- incidenteel een baan gebruiken tijdens onze clubavond (di.).

Lidmaatschap 2022

De verenigingscontributie voor volwassenen is per kalenderjaar € 176, voor junior A leden (18-21 jaar) € 99 en voor junior B/C leden (t/m 17 jaar) € 94. In overleg met de penningmeester kan de contributie ook in termijnen worden betaald. Deze bedragen zijn excl. de (verplichte) KNSA-contributie zoals hieronder vermeld. Opzeggen voor 30 november.

KNSA

Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA, www.knsa.nl) is verplicht. De schutter is dan collectief verzekerd, kan deelnemen aan officiële wedstrijden en ontvangt het KNSA-blad “Schietsport”.

Contributie KNSA 2022
 Senior € 42,50
 Junior A (18 t/m 20 jaar) € 22,00
 Junior B en C (t/m 17 jaar) € 17,00
   
 Entreegeld senior € 42,50
 Entreegeld junior  gratis

zie ook onze flyer: FlyerToxotes 2019

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereninging Toxotes, gevestigd in Oegstgeest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40447180 (hierna: ‘de Vereniging’ of ‘SSV Toxotes’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
 2. die de Vereniging aanbiedt;
 3. een aankoop doet bij de Vereniging;
 4. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
 5. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of ‐informatieverstrekking of een
 6. formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 1. naam;
 2. voornaam;
 3. adres;
 4. e‐mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. functie;
 9. bankrekeningnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

 1. verzoeken van u in behandeling te nemen;
 2. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
 3. activiteit van c.q. namens de Vereniging;
 4. de dienstverlening aan u te verbeteren;
 5. de website van de Vereniging te optimaliseren;
 6. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 7. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van SSV Toxotes via telefoonnummer 06-23153560 of per e‐mail aan ssvtoxotes@hotmail.com voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring.

2.2 U hebt de volgende rechten:

 1. Het recht van inzage;
 2. Het recht op rectificatie;
 3. Het recht op gegevenswissing;
 4. Het recht op beperking van de verwerking;
 5. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
 6. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met SSV Toxotes.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.